Stan systemu EGNOS na podstawie stacji PERFECT w Warszawie

na dzień 2018-12-17, godz. 17:00

HPL - gwarantowana dokładność dla składowych poziomych i HPE - błąd położenia dla składowych poziomych VPL - gwarantowana dokładność dla składowych pionowych i VPE - błąd położenia dla składowych pionowych Diagram Stanforda dla składowych poziomych Diagram Stanforda dla składowych pionowych