Stan systemu EGNOS na podstawie stacji PERFECT w Warszawie

na dzień 2017-07-23, godz. 16:00

HPL - gwarantowana dokładność dla składowych poziomych i HPE - błąd położenia dla składowych poziomych VPL - gwarantowana dokładność dla składowych pionowych i VPE - błąd położenia dla składowych pionowych Diagram Stanforda dla składowych poziomych Diagram Stanforda dla składowych pionowych