Projekt IMAGE/PERFECT

1. Wstęp

Realizacja kolejnych faz budowy systemu EGNOS dla obszaru Europy wymusiła stworzenie równoległego i niezależnego mechanizmu monitorowania dostępności i poprawności działania systemu. W tym celu w 2002 roku uruchomiono w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA projekt pod nazwą IMAGE. Projekt w swojej podstawowych założeniach zajmuje się częścią systemu określaną jako SIS (Signal In Space), dostarczającą użytkownikom korekt różnicowych do obserwowanych satelitów GPS. W kolejnej fazie, w 2004 roku zdecydowano się rozszerzyć projekt o stworzenie ciągłego monitoringu z udostępnianiem informacji przez Internet. W czerwcu 2005 roku rozpoczęła pracę sieć stacji permanentnych PERFECT (PERformance-website For Egnos Continuous Tracking), składająca się w początkowej fazie z 9 (a obecnie z 14) stacji. Prowadzą one ciągłą rejestrację danych GPS i EGNOS i przesyłają w interwale godzinnym przetworzone syntetyczne wyniki w postaci graficznej na serwer WWW zlokalizowany w ESA.

2. Stacja PERFECT w Warszawie

Stacja w Warszawie włączyła się do pracy w sieci PERFECT z dniem 20 czerwca 2005 roku i jest obecnej najbardziej na Wschód wysunięto stacją sieci.