Stan systemu EGNOS na podstawie stacji EXPERT w Warszawie

Błąd położenia punktu HPL - gwarantowana dokładność dla składowych poziomych i HSNE - przefiltrowany horyzontalny błąd położenia VPL - gwarantowana dokładność dla składowych poziomych i VNSE - przefiltrowany wertykalny błąd położenia Diagram Stanforda dla składowych poziomych Diagram Stanforda dla składowych pionowych

na dzień 2007-08-08, godz. 06:00