Projekt EXPERT

1. Wstęp

Europejska Agencja Kosmiczna w II kwartale 2007 roku rozpoczęła pracę nad stworzeniem sieci EXPERT (EXtension of PErfect Real Time) będącej rozszerzeniem projektu PERFECT. W ciągu paru tygodni poszczególne ośrodki naukowe weszły w sieć stacji monitorujących.

2. Stacja EXPERT w Warszawie

Stacja EXPERT w CBK PAN w Warszawie rozpoczęła pracę w systemie dnia 14 maja 2007 roku i jest podobnie, jak stacja PERFECT najbardziej na Wschód wysunięto stacją sieci.